Advokat Henrik Dupont Jørgensen

Efter mange dejlige år som partner i TVC advokatfirma er jeg nu startet i eget regi.
Jeg har i de sidste 20 år udelukkende beskæftiget mig med straffesager.
Særligt specialiseret i store og tunge straffesager samt sager for Højesteret.
Medlem af Foreningen Højesteretsskranken.
Underviser i og holder foredrag om strafferet.

Firmaet agerer ved 2 advokater

Henrik Dupont

Advokat (H)

Henrik Dupont Jørgensen

Telefon: +45 20 89 00 22

Email: hdj@dupontlaw.dk

Torben Rasmussen

Advokat

Torben Brøndum Rasmussen

Telefon: +45 93 39 39 13

Email: tor@dupontlaw.dk

Obligatoriske Oplysninger

Advokatfirmaet Henrik Dupont Jørgensen indehaves af advokat Henrik Dupont Jørgensen.

Advokatfirmaet Henrik Dupont Jørgensen har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Henrik Dupont Jørgensen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Henrik Dupont Jørgensen agerer primært som beskikket advokat i straffesager. Salæret til en beskikket advokat i straffesager fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, der findes her.

Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 1.740,- med tillæg af moms, dvs. en timesats på kr. 2.175,- inkl. moms. Salæret afholdes i første række af statskassen. Hvis klienten findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos klienten.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
Advokat Henrik Dupont Jørgensen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Advokat Henrik Dupont Jørgensen

Degnestræde 30
2670 Greve

Telefon: +45 31 64 20 22

Cvr.: 21737240